Bio Kaskad

Bio Kaskad

Kaskad öppnade upp en unik och behövlig arena för kvalitetsfilm och independentfilm i Blackeberg den 14 juli 2018.


Gå in på www.BioKaskad.se för att se aktuell repertoar!


Teatern, Kaskad, har verkat som en kulturlokal sedan 2004 där ett stort utbud av olika evenemang ägt rum i OffStockholms regi.

Behovet av en biograf i samverkan som främjar samarbeten och bildar nätverk är ett välkommet och tydligt inslag i vår framtida utvecklingsplan. Vår ordinarie kulturverksamhet fortgår i Kaskads lokaler efter att Bio Kaskad är i aktivitet.

Glugg 5
Glugg 6
Glugg 4
Glugg 1
Glugg 2
Glugg 3